Usvojen program i financijski plan Turističke zajednice Grada Dugog Sela za sljedeću godinu

291013

Turističko vijeće Turističke zajednica Grada Dugog Sela usvojilo je program rada i financijski plan Turističke zajednice Grada Dugog Sela za 2014. godinu koji će biti upućen na razmatranje i glasovanje Skupštini Turističke zajednice Dugo Selo. Turistički program temeljen je na programu prethodnih godina, s nekoliko nadopuna, pojasnila je viša stručna suradnica za gospodarstvo Zvjezdana Budor Klarić, navevši Sajam cvijeća i Advent u Dugom Selu kao manifestacije koje se organiziraju unazad nekoliko godina i koje imaju važan turistički doprinos, stoga su uvrštene u program rada i financiranja TZ Dugo Selo za sljedeću godinu. Sve martinske manifestacije koje slave dugoselskog sveca zaštitnika i dalje se organiziraju, kao što je Vincekovo na Martin Bregu u siječnju i Martinski dani u studenome. Planiran je i Fašnik, Uskrsno bojanje jaja u Parku grofa Drašković, održavanje akcije Volim Hrvatsku za izbor najljepše uređene okućnice, zatim Izložba vina, Dječji tjedan u Dugom Selu, Državna smotra tamburaških orkestara i sastava te centralna manifestacija uz proslavu Dana grada – Martinski dani u Dugom Selu koji obuhvaćaju Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva, proslavu Martinja, međunarodnu smotru narodnog stvaralaštva, Festival mladih i Dan grada.

Uz božićne blagdane u organizaciji TZ Dugo Selo i Mjesnog odbora Dugo Selo organizira se tradicionalni Badnjak za građane. Na osnovu zahtjeva koji pristižu tijekom godine u programu je predviđena stavka sufinanciranja neplaniranih manifestacija s ukupnim iznosom od 30.000 kuna. Naime, kako je pojasnila Budor Klarić, prilikom donošenja programa i plana financiranja za sljedeću godinu TZ Dugo Selo nema saznanja o organizaciji događanja koje svojom kvalitetom i značajem pridonose pozitivnoj turističkoj promociji Grada, a najčešće se radi o organizatorima koji su udruge ili ustanove s područja grada, a ponekad se javljaju projekti Zagrebačke županije ili TZ Zagrebačke županije u kojima je potrebno pokriti sudjelovanje sudionika s našeg područja (prijevoz i slično). Promocija Grada Dugog Sela i dalje je planirana na sajmovima u organizaciji Grada, Zagrebačke županije te susjednih gradova u Zagrebačkoj županiji, odnosno TZ Zagrebačke županije. Međunarodna suradnja s prijateljskim francuskim kantonom Saint Simon nastojat će se i dalje njegovati, razvijajući i izmjenjujući kulturne, obrazovne, sportske, humanitarne projekte. U sljedećoj godini planirano je izdavanje novog turističkog letka Grada i TZ Dugo Selo, a u izradi je i novi plan grada Dugog Sela koji će biti sljedeće godine realiziran i sufinanciran uz pomoć Hrvatske turističke zajednice. Zbog potrebe medijskog oglašavanja čiji se troškovi se ponekad vrtoglavo penju i najčešće ih je teško pokriti sredstvima TZ u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije ostvaren je zajednički projekt oglašavanja u medijima. Naime, sve turističke zajednice s područja ove županije sufinancirat će zajednički paket medijskih usluga čime će se postići povoljnija cijena oglašavanja, a u sufinanciranju projekta sudjelovat će i Hrvatska turistička zajednica. Za ovo udruženo oglašavanje potrebno je osigurati 10.000 kuna, a za ostale troškove medija (najave u časopisima, tv emisijama, održavanje web i FB stranice) dodatnih 10.000 kuna. U ostale aktivnosti ubrojen je projekt „Dugo Selo – grad svetomartinske baštine“, održavanje gradske kleti na Martin Bregu te uređenje Parka grofa Drašković koji je započeo ove godine uz sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice. Planirani prihodi TZ Dugo Selo iznose 478.500 kuna, dok su po rebalansu ove godine iznosili 367.000 kuna. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 220.000 kuna, od boravišne pristojbe 14.000 kuna, od proračuna grada, županije, države 200.000 kuna te prihodi od drugih aktivnosti, donacija pravnih osoba 44.500 kuna.

U raspravi članova Turističkog vijeća i predsjednika TZ Dugo Selo Stipe Velića koja je uslijedila oko programa rada, a s ciljem poboljšanja turističke ponude i razvoja turističkih potencijala ovog područja – izmjenjivale su se brojne ideje, tako je naposljetku predloženo da članovi koji žele mogu pripremiti prijedloge i projekte koji bi mogli pridonijeti razvoju turizma u Dugom Selu.