Predstavljena Cikloturistička karta Zagrebačke županije

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije predstavila je županijsku Cikloturističku kartu, izrađenu u sklopu prve faze projekta “Cikloturistička ruta Zagrebačke županije”. Projekt se (kroz tri faze) provodi u partnerstvu sa županijskom Turističkom zajednicom, te uz potporu Zagrebačke županije i Ministarstva turizma RH. Kartu su predstavili Zlatko Herček, direktor Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, Darinka Jug (Cikloturizam d.o.o.), stručna konzultantica projekta, Damir Fašaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije, te Ružica Rašperić, direktorica županijske Turističke zajednice.

Predstavljanju Cikloturističke karte prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Grada Dugog Sela Ivan Gereci koji je izrazio zadovoljstvo što su uključeni u ovu priču koja povezuje gradove i općine te umrežuje postojeće biciklističke rute i staze kao gotove turističke proizvode. Ujedno, naglasio je kako su im uvažene sve primjedbe na prvotno zamišljenu rutu, a sa svojim sugestijama aktivno je sudjelovao i BK „Dugo Selo 2001“.

Ruta je dugačka 207 kilometara, a prolazi područjem Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline, Rakovca, Vrbovca, Dubrave, Kloštar Ivanića, Ivanić-Grada, Rugvice, Velike Gorice, Kravarskog, Pokupskog, Pisarovine, Klinča Sela, Samobora i Zaprešića. Zanimljivost rute je prelazak rijeke Save skelom, i to dva puta – kod Oborova i Medsave. Ruta najvećim dijelom prolazi lokalnim cestama sa smanjenim prometom, a zbog male visinske razlike (najniža točka je na 93, a najviša na 264 metra) pogodna je za sve vrste cikloturista – od rekreativaca do sportaša.

Cikloturizam je sve razvijeniji oblik (selektivnog) turizma, a njegovi poklonici ne putuju radi kilometraže, nego druženja, te atraktivnosti i zanimljivosti područja kojim prolaze.