Održana 4. sjednica Skupštine TZ-a Dugo Selo

Na danas održanoj 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice većina točaka bile su informacije o radu TZ-a te program rada i financijski plan za sljedeću godinu. Zamjenik predsjednika TZ-a Ivan Gereci informirao je članove Vijeća o realiziranim manifestacijama o čemu je već bilo riječi na 3. sjednici Vijeća održanoj u rujnu. Podsjećamo na neke od njih – Vincekovo, Fašnik, uskrsno bojanje jaja u Parku grofova Drašković, akcija “Volim Hrvatsku”, izložba vina, Dani templara odnosno srpanjski viteški turnir te događanja u sklopu 18. dugoselskih jeseni – 6.biciklijada, “Političko pecanje i fišijada”, dodjela nagrada vinarima, berba, kiparska kolonija… Od događanja koja očekuju Dugoselce i njihove goste tu su izložba radova nastalih na kiparskoj koloniji, promocija ruže „Cappa Sancti Martini“ koja je posvećena gradu, nadolazeći Martinski dani 11., 12. i 13. studenoga – dan Grada, proslava Martinja, obrtnički sajam. Tu su još i Festival mladih, festival folklora u organizaciji KUD-a “Preporod” te tamburaško natjecanje dugoselske Osnovne glazbene škole. Gereci je govorio i o prošli tjedan održanom Skupu o baštini sv. Martina te o edukativnom posjetu mađarskom gradu Szombathelyu. Cilj posjete bio je upoznavanje o načinu valorizacije baštine sv. Martina u kulturne i turističke svrhe, kako su to učinili europski gradovi, a posebice spomenuti rodni grad sv. Martina. Dugo Selo je već ucrtano na njihovoj ruti, a Mađari su bili izuzetno dobro upućeni u dugoselsku povijest. Kako je prošli tjedan u Dugom Selu održana i izborna skupština udruge „Kulturni centar sv. Martin“, članovi skupštine informirani su kako je njen plan rada u pripremi.Članovi su informirani i o financijskom izvješću po kojem je u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno ukupno 145,024 kune prihoda, dok su rashodi 82,105 kuna, a odnose se na troškove za manifestacije. Na sjednici je prihvaćen program rada i financijski plan za 2012. godinu. Planirani prihodi iznose 522,000 kuna kao i rashodi. Od ostalih planiranih aktivnosti govoreno je o brandiranju grada, a taj će se projekt morati odvijati u skladu s financijskim okvirom.