JAVNI POZIV za uključenje u akciju «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2016. godinu»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

 

Objavljuje

JAVNI POZIV

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

 za uključenje u akciju

 «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2016. godinu»

 

U navedenoj akciji vršit će se ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće ili balkona (stana stambene zgrade) prema slijedećim kriterijima:

 1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova

2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova

3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – max 5 bodova

UKUPNO: max 15 bodova

 

Javni poziv je otvoren od 22.travnja do 30. rujna 2016.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Dugog Sela, ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom: «Prijava za akciju Najljepša okućnica».

Prijava treba sadržavati ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj telefona i nekoliko fotografija okućnice objekta ili balkona. 

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, a priznanje najljepšoj okućnici dodijelit će se prigodom Dana Grada Dugog Sela.

  

KLASA: 023-01/16-01/20                                     

URBROJ: 238/07-12-16-1           

Dugo Selo, 22.04.2016.

 

Predsjednik TZG Dugo Selo 

                                                                                                   Stipo Velić, dipl.ing., v.r.