Javni poziv za uključenje u akciju «Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2010.»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

Objavljuje

JAVNI POZIV

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

za uključenje u akciju

(pod lokalnim nazivom)

«Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2010.»

Sukladno Pravilniku i Kriterijima Ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice,

Projekt «Volim Hrvatsku», akcija «Zeleni cvijet», kategorija B.

U navedenoj akciji vršit će se ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće prema slijedećim kriterijima:

  1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova
  2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova
  3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – max 5 bodova

UKUPNO: max 15 bodova

Javni poziv je otvoren od 22. travnja do 1. rujna 2010.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Dugog Sela, ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom: «Prijava za akciju Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2010. godini».

Prijava treba sadržavati ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj telefona i nekoliko fotografija okućnice objekta.

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, a priznanja najboljima dodijelit će se prigodom Dana Grada Dugog Sela.

Od kandidatura zaprimljenih do 07. svibnja, 2010. odabrat će se predstavnici za županijsko natjecanje akcije «Zeleni cvijet».

Ostale informacije o natječaju mogu se dobiti na tel. 2753 705 ili mob. 098 381 638, gđa. Zvjezdana Budor Klarić.

Dugo Selo, 22.04.2010.

KLASA: 023-01/10-01/16                                                        Turistička zajednica grada Dugog Sela

URBROJ: 238/07-12-10-1                                                    Vlado Kruhak, dipl.ing., predsjednik, v.r.