stara jela plakat b2 za tisak

Najte ostati gladni, dojdite na „Stara jela z Dugoga Sela“ 30. rujna i 1. listopada

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, u suorganizaciji Grada Dugog Sela i Turističke zajednice Grada Dugog Sela u centru grada 30. rujna i 1. listopada održat će se međunarodna kulturno-gastronomska manifestacija „Stara jela z Dugoga Sela“. Dvodnevna manifestacija će se održati u Kolodvorskoj ulici, u trajanju u subotu od 10,00 do 22,00 sati te […]