JAVNI POZIV za uključenje u akciju «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2016. godinu»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

 

Objavljuje

JAVNI POZIV

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

 za uključenje u akciju

 «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2016. godinu» Continue reading “JAVNI POZIV za uključenje u akciju «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2016. godinu»”