JAVNI POZIV Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama za uključenje u akciju «Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2011.»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

Objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

za uključenje u akciju

(pod lokalnim nazivom)

«Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2011.»

Sukladno Pravilniku i Kriterijima Ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice,

Projekt «Volim Hrvatsku», akcija «Zeleni cvijet», kategorija B.

 

U navedenoj akciji vršit će se ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće prema slijedećim kriterijima:

 

  1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja)  – max 5 bodova
  2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova
  3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma –  max 5 bodova

 

    • UKUPNO: max 15 bodova

 

Javni poziv je otvoren od 09. svibnja  do 1. rujna 2011.

 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Dugog Sela, ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom: «Prijava za akciju Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2011. godini».

 

Prijava treba sadržavati  ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj telefona i nekoliko fotografija okućnice objekta.

 

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, a priznanje najljepšoj okućnici dodijelit će se prigodom Dana Grada Dugog Sela.

 

Od kandidatura zaprimljenih do  16. svibnja, 2011.  odabrat će se predstavnik za županijsko natjecanje akcije «Zeleni cvijet».

 

Ostale informacije o natječaju mogu se dobiti na tel. 2753 705  ili mob. 098 381 638, gđa. Zvjezdana Budor Klarić.

 

Dugo Selo, 09.05.2011.

 

KLASA: 023-01/11-01/11                                                                                                                                                                                                                                                                              Turistička zajednica grada Dugog Sela

 

URBROJ: 238/07-12-11-5                                                                                                                                                                                                                                                                           Vlado Kruhak, dipl.ing., predsjednik, v.r.