KONSTITUIRAN NOVI SAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

Pod predsjedanjem gradonačelnika Stipe Velića 29. prosinca održane su konstituirajuće sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Dugog Sela te konstituirajuće sjednice od strane skupštine izabranih Nadzornog odbora TZG-a i Turističkog vijeća.

Izvješće o izboru članova Skupštine TZG-a podnijela je Zvjezdana Budor Klarić naglasivši da je sukladno Zakonu o turističkim zajednicama predsjednik Skupštine i Turističkog vijeća gradonačelnik dok Skupštinu čine obvezni članovi koji su uplaćivali turističku članarinu, odnosno njihovi predstavnici koji su najviše uplatili, a izabrani su temeljem visine uplata na bazi podataka Porezne uprave za 2013. godinu. Te godine, rekla je Budor Klarić, ukupno je uplaćeno 410.000 kuna turističke članarine. Continue reading KONSTITUIRAN NOVI SAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

Turističko vijeće usvojilo dokumente o radu TZ Dugo Selo za prošlu godinu

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Stipe Velića na današnjoj sjednici usvojili su izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Dugog Sela za 2013. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 362.104 kune što je realizacija od 98 posto od planiranih prihoda nakon rebalansa (367.000 kuna). Rashodi iznose 339.802 kune, tako da se razlika od 22.302 kune prenosi u ovu godinu. Samo izvješće o radu prezentirala je viši stručni suradnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Zvjezdana Budor Klarić. Utvrđeno je kako je TZ Dugo Selo ostvarila manifestacije i aktivnosti sukladno rebalansu planu rada za 2013. godinu, a održane su sljedeće manifestacije – Vincekovo na Martin Bregu, Fašnik, Uskrsno bojanje jaja u Parku grofa Drašković, Akcija „Volim Hrvatsku“ i obilježavanje Dana planeta Zemlja, Izložba vina, Dugoselske jeseni, Dječji tjedan, državna smotra tamburaških orkestara i sastava, Martinski dani u Dugom Selu te Badnjak za građane. Pored toga prošle godine Turistička zajednica Dugo Selo promovirala se na nekoliko događanja i manifestacija, kao što je predstavljanje Zagrebačke županije u Zagrebu, na gostovanju Glazbene škole Dugo Selo u Bugarskoj, na znanstvenom skupu o Svetom Martinu održanom u listopadu 2013. godine u Zagrebu i Dugom Selu te na Rujanfestu u Zaprešiću Continue reading Turističko vijeće usvojilo dokumente o radu TZ Dugo Selo za prošlu godinu

DUGO SELO – PROGRAM DOGAĐANJA ZA TRAVANJ 2014.

04.04.              20.00 h

 Komična opera „RITA“ ( G. Donizettia), sudjeluju Ronald Brauss i  Lidija Dunjko

Ciklus Glazbeni prsten Zagrebačke županije

Organizator: POU Dugo Selo

Dvorana KUD-a „Preporod“, Josipa Zorića 23a

12.04.               10.00 h  

Izložba pisanica

Organizator: POU Dugo Selo

Kolodvorska 3, Mala galerija Continue reading DUGO SELO – PROGRAM DOGAĐANJA ZA TRAVANJ 2014.